WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Zwemmen is van groot maatschappelijk belang. Zwemmen biedt volop kansen om mensen een leven lang in beweging te laten blijven. De zwemsport levert een belangrijke bijdrage aan (top)sportambities van Nederland. Goed zwemonderwijs is van levensbelang voor het voorkomen van verdrinkingen. Om een zwemland te blijven zijn zwembaden en zwemscholen nodig met enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Om dat te bereiken en te waarborgen zijn goede afspraken nodig op het gebied van CAO en arbeidsvoorwaarden, scholing en pensioen en wet- en regelgeving. WiZZ verenigt alle werkgevers van zwembaden en zwemscholen om daar samen aan te werken en dat met elkaar te bereiken.

Belangen van werkgevers en medewerkers worden behartigd door verenigingen van werkgevers en werknemers (vakbonden). Vanaf 1 januari 2017 behartigt WiZZ de belangen van alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen in Nederland. WiZZ doet dat op een eigentijdse wijze als een moderne werkgeversvereniging.

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is CAO-partij

WiZZ is vanaf 1 januari 2017 de enige werkgeverspartij bij de CAO Zwembaden en zwemscholen. Dat doet WiZZ in goed overleg met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen, waarbij medewerkers van zwembaden en zwemscholen zijn aangesloten. WiZZ streeft naar een eigentijdse CAO en betrekt de leden daar nauw bij.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is belangenbehartiger

WiZZ behartigt de belangen van werkgevers in zwembaden en zwemscholen bij lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden en politiek. Dat is nodig om te voorkomen dat de zweminfrastructuur door overheidsbeleid en bezuinigingen wordt aangetast. Door zich te verenigen in WiZZ kunnen werkgevers in zwembaden en zwemscholen zich daarvoor sterk maken.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is gesprekspartner

WiZZ is gesprekspartner van alle instanties en organisaties die betrokken zijn bij zwembaden en zwemscholen, zoals Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, KNZB, RECRON, Vereniging Sport en Gemeenten, Pensioenfonds Recreatie, Arbeidsmarktfonds KIKK en andere kenniscentra en vakopleidingen.

Meer lezen

Laatste nieuws

Fonds cao-Recreatie per 1 juli 2018 opgezegd

22 mei 2018

Per 1 juli 2018 is het Fonds cao-Recreatie opgezegd. WiZZ is bezig een nieuw fonds op te zetten. De opzegging betekent voor alle werkgevers in de sectoren Recreatie & Zwembaden dat de premie-inning per 1 juli 2018 wordt stopgezet.

Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 juli 2018 ook geen premie meer mogen inhouden op het loon van hun werknemers.

Middels onze website en de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen. Houd daarom de website in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief WiZZ - april 2018

20 april 2018

Deze week heeft iedereen, die zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, deze in de mail mogen ontvangen. Heeft u de laatste versie van onze nieuwsbrief nog niet gelezen, dan kunt u dit alsnog via onderstaande link doen. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u deze volgende keer wél ontvangt.
 
Lees meer

WiZZ Heeft Het!!

11 april 2018

Graag willen wij u op de hoogte brengen dat WiZZ als ‘start van de promotiecampagne instroom zwembadinstructeurs’ heeft meegewerkt aan de tv-opname van het RTL-programma 'Nederland Heeft Het'.

Lees meer

Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden 2018

10 april 2018

De Vereniging Sport en Gemeenten nodigt u graag uit voor de Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden op donderdag 31 mei in Topsportcentrum Rotterdam. Leden van WiZZ kunnen met een leuke korting aan deze kennisdag deelnemen.

Lees meer

Ledenevent op 14 juni a.s. komt er aan!

23 mei 2018

Donderdag 14 juni a.s. is het weer zover: het WiZZ-ledenevent! Deze keer zal het plaatsvinden op het Ricoh Open in Rosmalen. Na de speluitleg van een tennisexpert van Ricoh Open gaan we met elkaar genieten van een tenniswedstrijd. We sluiten de middag af met een gezellige borrel.

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)