WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Zwemmen is van groot maatschappelijk belang. Zwemmen biedt volop kansen om mensen een leven lang in beweging te laten blijven. De zwemsport levert een belangrijke bijdrage aan (top)sportambities van Nederland. Goed zwemonderwijs is van levensbelang voor het voorkomen van verdrinkingen. Om een zwemland te blijven zijn zwembaden en zwemscholen nodig met enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Om dat te bereiken en te waarborgen zijn goede afspraken nodig op het gebied van CAO en arbeidsvoorwaarden, scholing en pensioen en wet- en regelgeving. WiZZ verenigt alle werkgevers van zwembaden en zwemscholen om daar samen aan te werken en dat met elkaar te bereiken.

Belangen van werkgevers en medewerkers worden behartigd door verenigingen van werkgevers en werknemers (vakbonden). Vanaf 1 januari 2017 behartigt WiZZ de belangen van alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen in Nederland. WiZZ doet dat op een eigentijdse wijze als een moderne werkgeversvereniging.

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is CAO-partij

WiZZ is vanaf 1 januari 2017 de enige werkgeverspartij bij de CAO Zwembaden en zwemscholen. Dat doet WiZZ in goed overleg met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen, waarbij medewerkers van zwembaden en zwemscholen zijn aangesloten. WiZZ streeft naar een eigentijdse CAO en betrekt de leden daar nauw bij.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is belangenbehartiger

WiZZ behartigt de belangen van werkgevers in zwembaden en zwemscholen bij lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden en politiek. Dat is nodig om te voorkomen dat de zweminfrastructuur door overheidsbeleid en bezuinigingen wordt aangetast. Door zich te verenigen in WiZZ kunnen werkgevers in zwembaden en zwemscholen zich daarvoor sterk maken.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is gesprekspartner

WiZZ is gesprekspartner van alle instanties en organisaties die betrokken zijn bij zwembaden en zwemscholen, zoals Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, KNZB, RECRON, Vereniging Sport en Gemeenten, Pensioenfonds Recreatie, Arbeidsmarktfonds KIKK en andere kenniscentra en vakopleidingen.

Meer lezen

Laatste nieuws

Stem nu op jouw favoriete leerbedrijf !! 

25-01-2018

Ook jouw stem telt mee bij de verkiezing Leerbedrijf Recreatie 2018. Je stem uitbrengen kan op de website van KIKK Recreatie. Daar laten de drie genomineerden in een filmpje zien waarom juist zij leerbedrijf van het jaar zijn. Wie overtuigt jou? Maak voor 9 maart a.s. een keuze uit:

  • Camping de Norgerberg - Norg
  • Recreatepark TerSpegelt - Eersel
  • Laco sportcentrum Leerdam - Leerdam
    Stem hier!

Waarschuwing !! Let op gebruik biomassa installatie

17-01-2018

In verband met een recent incident bij een van onze leden met betrekking tot het gebruik van een biomassa installatie (palletkachel met aanvoer vanuit een container) waarbij een medewerker helaas is overleden, wil WiZZ u er dringend op attenderen dat het gebruik van een dergelijke installatie risico’s met zich meebrengt. Bij dit incident is gebleken dat zich een hoge concentratie koolmonoxide in de container heeft opgehoopt. De arbeidsinspectie heeft haar onderzoek nog niet afgerond; conclusies over de oorzaken zijn nog niet bekend.

Nieuw schoolzwemprotocol van kracht

22-12-2017

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een nieuw schoolzwemprotocol uitgegeven, waarin duidelijk de verantwoordelijkheden tussen de school en het zwembad opgesplitst en beschreven worden. Kinderen mogen alleen komen zwemmen wanneer beide partijen het protocol ondertekend hebben.

Meer lezen

Campagne voor toekomstige arbeidskrachten

22-12-2017

Om ervoor te zorgen dat de branche daadwerkelijk een toekomst heeft, zijn jongeren nodig die werkplekken invullen. WiZZ is daarom gestart met een promotiecampagne die de instroom van arbeidskrachten moet bevorderen. Deze campagne is in 2017 in de steigers gezet en krijgt nog meer vorm in 2018.

Meer lezen
WiZZ ledenevent north sea regatta

Ledenevent op 2 juni groot succes!

12 juni 2017

Vrijdag 2 juni was het zover, het allereerste WiZZ ledenevent. Wij weten dat het voor onze leden moeilijk is het water te verlaten, daarom hebben we gekozen om dicht bij onze leest te blijven: we gingen het water op!

Meer lezen

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)