WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Zwemmen is van groot maatschappelijk belang. Zwemmen biedt volop kansen om mensen een leven lang in beweging te laten blijven. De zwemsport levert een belangrijke bijdrage aan (top)sportambities van Nederland. Goed zwemonderwijs is van levensbelang voor het voorkomen van verdrinkingen. Om een zwemland te blijven zijn zwembaden en zwemscholen nodig met enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Om dat te bereiken en te waarborgen zijn goede afspraken nodig op het gebied van CAO en arbeidsvoorwaarden, scholing en pensioen en wet- en regelgeving. WiZZ verenigt alle werkgevers van zwembaden en zwemscholen om daar samen aan te werken en dat met elkaar te bereiken.

Belangen van werkgevers en medewerkers worden behartigd door verenigingen van werkgevers en werknemers (vakbonden). Vanaf 1 januari 2017 behartigt WiZZ de belangen van alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen in Nederland. WiZZ doet dat op een eigentijdse wijze als een moderne werkgeversvereniging.

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is CAO-partij

WiZZ is vanaf 1 januari 2017 de enige werkgeverspartij bij de CAO Zwembaden en zwemscholen. Dat doet WiZZ in goed overleg met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen, waarbij medewerkers van zwembaden en zwemscholen zijn aangesloten. WiZZ streeft naar een eigentijdse CAO en betrekt de leden daar nauw bij.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is belangenbehartiger

WiZZ behartigt de belangen van werkgevers in zwembaden en zwemscholen bij lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden en politiek. Dat is nodig om te voorkomen dat de zweminfrastructuur door overheidsbeleid en bezuinigingen wordt aangetast. Door zich te verenigen in WiZZ kunnen werkgevers in zwembaden en zwemscholen zich daarvoor sterk maken.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is gesprekspartner

WiZZ is gesprekspartner van alle instanties en organisaties die betrokken zijn bij zwembaden en zwemscholen, zoals Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, KNZB, RECRON, Vereniging Sport en Gemeenten, Pensioenfonds Recreatie, Arbeidsmarktfonds KIKK en andere kenniscentra en vakopleidingen.

Meer lezen

Laatste nieuws

Nieuw schoolzwemprotocol van kracht

22-12-2017

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een nieuw schoolzwemprotocol uitgegeven, waarin duidelijk de verantwoordelijkheden tussen de school en het zwembad opgesplitst en beschreven worden. Kinderen mogen alleen komen zwemmen wanneer beide partijen het protocol ondertekend hebben.

Meer lezen

Campagne voor toekomstige arbeidskrachten

22-12-2017

Om ervoor te zorgen dat de branche daadwerkelijk een toekomst heeft, zijn jongeren nodig die werkplekken invullen. WiZZ is daarom gestart met een promotiecampagne die de instroom van arbeidskrachten moet bevorderen. Deze campagne is in 2017 in de steigers gezet en krijgt nog meer vorm in 2018.

Meer lezen

Interview: voorzitter Teun van Etten gaat voor toekomst van het zwembad

22-12-2017

WiZZ-voorzitter kijkt tevreden terug op het jaar 2017, waar het fundament voor de vereniging is gelegd. "We hebben een vliegende start gemaakt. Nu moeten we onze positie versterken", zegt hij. Hoe hij dat voor zich ziet, is te lezen in het interview.

Meer lezen

7-jarige Eline krijgt 15 miljoenste zwemdiploma van prof. mr. Pieter van Vollenhoven

14-12-2017

Onlangs reikte prof.mr. Pieter van Vollenhoven het 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit aan de 7-jarige Eline de Klein uit IJsselstein. Zij behaalde op 22 november het Zwemdiploma C die zij officieel overhandigd kreeg.

Meer lezen

Interview: bestuurslid Alex Walter neemt afscheid van 'roerige tijden'

29 november 2017

Na twaalf jaar een bestuursfunctie bekleed te hebben, eerst bij RECRON en later WiZZ, draagt Alex Walter het stokje over. In een gesprek vertelt hij over de roerige tijden en de mooie momenten. Het belangrijkste? Dat zwembaden blijven bestaan.

Meer lezen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Alternatief voor RVS in zwembaden

29 november 2017

RVS in zone B, het gebied rondom het zwembad zelf en de spatwaterzone, is niet meer toegestaan. Doordat corrosie hier vaker voorkomt, is de kans op ongevallen groter. Zomaar RVS weghalen is natuurlijk geen optie: er moet een alternatief zijn. Maar wat is nou een goed alternatief?

Meer lezen

Interview: kennispartner FACET ziet werken in zwembadbranche als topsport

29 november 2017

WiZZ heeft om goede informatie te kunnen verstrekken, haar kennispartners hard nodig. FACET Architecten & Adviseurs is zo'n partij. Directeur Johan Drenth gelooft in die samenwerking: "Door kennis te delen, willen we de branche verder helpen."

Meer lezen

Schrijf je in vóór 16 oktober voor Leerbedrijf Recreatie 2018!

4 oktober 2017

De inschrijving voor Leerbedrijf Recreatie 2018 is geopend tot en met 15 oktober a.s. Dus heb jij als docent, stagebegeleider of branchevertegenwoordiger een bijzondere ervaring met een leerbedrijf? Of heb je als leerling/stagiair een fantastische stage gehad? Laat dan nu de waardering voor dit leerbedrijf blijken en draag het bedrijf voor als Leerbedrijf Recreatie 2018.

Meer lezen

Onderzoeksplicht RVS in zwembaden

27 september 2017

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de onderzoeksplicht roestvrijstaal in zwembaden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft naar alle gemeenten een brief gezonden. De zwembaden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle op de naleving van de maatregelen roestvrijstaal. Ter kennisname kunt u hier de inhoud van de brief lezen.

Nieuwe CAO Zwembaden per 1 juli 2017

18 julii 2017

De leden van WiZZ hebben ‘ja’ gezegd tegen het onderhandelingsresultaat dat op 29 juni is afgesloten. Hiermee is de nieuwe CAO een feit. De CAO heeft een looptijd van 1,5 jaar.

Meer lezen
WiZZ ledenevent north sea regatta

Ledenevent op 2 juni groot succes!

12 juni 2017

Vrijdag 2 juni was het zover, het allereerste WiZZ ledenevent. Wij weten dat het voor onze leden moeilijk is het water te verlaten, daarom hebben we gekozen om dicht bij onze leest te blijven: we gingen het water op!

Meer lezen

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)