WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

CAO

WiZZ is de vereniging van alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen in Nederland

De leden van WiZZ hebben ‘ja’ gezegd tegen het onderhandelingsresultaat dat op 29 juni is afgesloten. Hiermee is de nieuwe CAO 2017 een feit. De CAO heeft een looptijd van 1,5 jaar.

De lonen worden per 1 januari 2018 verhoogd met 1% en per 31 december 2018 met 1,75%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de minimale opleidingseisen voor toezichthoudende- en zwemlesgevende taken. Ook is afgesproken om de protocollen, voorschriften en werkwijzen met betrekking tot de veiligheid in de zwembaden nader te bezien en waar nodig aan te passen. Gedurende de looptijd van de CAO wordt er verder uitvoering gegeven aan de Sociale Agenda.

 Alle afspraken kunt u hier lezen.

De CAO-tekst is aangepast en de nieuwe CAO kunt u vinden in onderstaand CAO-boekje.

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Werkingssfeer van de CAO

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Co-creatief CAO-proces

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Sociale Agenda

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)