WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Pensioenfonds Recreatie en KIKK recreatie

Sinds 1 juli 2016 vallen werkgevers en werknemers in zwembaden en zwemscholen niet langer over de CAO Recreatie, maar onder de nieuwe CAO Zwembaden en zwemscholen, waarbij WiZZ vanaf 1 januari 2017 de werkgeverspartij is. 

De splitsing van de CAO’s Recreatie en Zwembaden/zwemscholen geldt (nog) niet voor het Pensioenfonds Recreatie en het Arbeidsmarktfonds KIKK recreatie. KIKK recreatie is gebaseerd op een aparte CAO die in 2018 afloopt. WiZZ zal met KIKK recreatie overleggen over de wijze waarop zwembaden en zwemscholen in de resterende looptijd van deze CAO bij de uitvoering van activiteiten van KIKK recreatie worden betrokken. De verplichte deelname aan het Pensioenfonds Recreatie wordt niet in de CAO, maar in de wettelijke verplichtstelling van het Bedrijfstakpensioenfonds geregeld. Die verplichtstelling blijft vooralsnog van kracht.

WiZZ zal met het Pensioenfonds Recreatie overleggen over de wijze waarop zwembaden en zwemscholen betrokken worden bij de uitvoering van de pensioenregeling. In de loop van 2017 zal WiZZ de toekomstige relatie van zwembaden en zwemscholen met het Pensioenfonds Recreatie en KIKK recreatie bespreken.

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)