WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Sociale Agenda

De CAO Zwembaden en Zwemscholen bevat een Sociale Agenda met onderwerpen waarover vernieuwende afspraken gemaakt moeten worden. Die worden co-creatief voorbereid in werkgroepen, waarin werkgevers en medewerkers uit zwembaden en zwemscholen deelnemen. Deze werkgroepen brengen advies uit aan CAO-partijen die het advies omzetten in rechtsgeldige CAO-afspraken.

Leden van WiZZ worden nadrukkelijk uitgenodigd om op één of andere wijze een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de Sociale Agenda. Dat kan door deel te nemen aan één van de werkgroepen of door input te leveren. Belangstellende leden kunnen daarover contact opnemen met WiZZ (info@wzz.nl).

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)