Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Onderhandelingsresultaat cao Zwembaden, Zwemscholen

13-02-2023

Op 31 januari 2023 hebben de cao-onderhandelingsdelegaties van WiZZ en CNV Vakmensen een  onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Zwembaden, Zwemscholen.

Na de start van de gesprekken in oktober werd, na constructief overleg met CNV Vakmensen en FNV, in december 2022 een eindbod voorgelegd aan de achterban van werkgevers en werknemersorganisaties. Met de bonden spraken we af om bij de ledenraadpleging het eindbod zonder waardeoordeel voor te leggen, WiZZ en CNV hebben dat ook gedaan, FNV niet en heeft een negatief stemadvies uitgegeven op het eindbod met als gevolg dat de FNV leden massaal het eindbod hebben afgewezen. Bij de ledenraadpleging van WiZZ en CNV was een meerderheid van de leden vóór het eindbod. Op verzoek van FNV zijn partijen nogmaals om tafel gegaan. Bij dit overleg is met CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt. FNV zal het pakket aan haar leden voorleggen als een verbeterd eindbod. De bonden hebben veel moeite gedaan in dit laatste overleg om tot een goed onderhandelingsresultaat te komen. Het bestuur van WiZZ is van mening dat, met dit onderhandelingsresultaat, een belangrijke stap wordt gezet om onze ambities ten aanzien van de professionalisering van de branche te kunnen realiseren en heeft dan ook goede hoop dat FNV gaat instemmen met het resultaat.
Via dit bericht brengen wij u op de hoogte van dit onderhandelingsresultaat. De aangepaste loontabellen zullen zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.
 
Looptijd
1 januari 2023 tot en met 30 september 2024.
Cao-partijen gaan in april 2024 met elkaar in overleg voor een nieuwe cao zodat een nieuwe cao tijdig, voor 1 oktober 2024, wordt afgesloten.
 
Loonontwikkeling
De lonen en feitelijke salarissen worden verhoogd met:
5,5% per 1 januari 2023
2,5% per 1 oktober 2023
2% per 1 april 2024
 
De aparte schalen (toepassing minimumloon) voor hulpkrachten worden afgeschaft.
 
Voor de functies die worden beloond in de schalen 1 tot en met 3 wordt het mogelijk om een all-in salaris aan te bieden.
 
Jeugdlonen
De jeugdlonen worden verhoogd volgens onderstaande tabel waardoor er vanaf 2024 sprake is van een vakvolwassen loon vanaf 19 jaar.

Cao-partijen vinden een branchebrede aanpak op basis van de Human Capital Agenda van groot belang voor een kwalitatief goed voortbestaan van de sector. Het werken in een zwembad moet leuk zijn en voldoening geven. Cao-partijen vinden het daarbij belangrijk om te kijken op welke wijze de medewerkers zo optimaal mogelijk inzetbaar blijven. De MDIEU kan hierin middelen bieden die bij kunnen dragen aan een gezonde werkomgeving. Cao-partijen zullen dit uitwerken binnen de looptijd van de cao.
 
Werkgevers leveren een bijdrage van 0,2% van de loonsom ten behoeve van de uitwerking van deze thema’s.
 
Jaarurenmodel
Cao-partijen zijn van mening dat toepassing van het jaarurenmodel kan helpen bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tevens helpt een jaarurenmodel voor vereenvoudiging van de cao en daarmee helderheid van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Werkgevers die gebruik willen maken van een jaarurenmodel kunnen hiervoor dispensatie aanvragen bij cao-partijen. 
 
(Tekstuele) aanpassingen in de cao-tekst
 - Artikel 15 lid 7 en lid 8
Bij tijdelijke waarneming is de (tijdelijke) toelage hoger dan de structurele verhoging bij het aanvaarden van een hogere functie. Deze vergoeding wordt gelijk getrokken op het niveau van de tijdelijke waarneming.
 
- Artikel 21, lid 2
Verlof met behoud loon wordt aangepast bij overlijden ouder: dag van overlijden t/m dag na de uitvaart/crematie.
 
- Artikel 21, lid 10
Geboorteverlof wordt aangepast naar actuele wetgeving.
 
- Artikel 24 Verlofspaarregeling
In de praktijk ervaart men dat het artikel onduidelijk is. Het artikel wordt herschreven zodat er geen interpretatieverschillen kunnen ontstaan en voor zowel medewerkers als werkgevers helder is dat het gaat om een onvoorwaardelijk recht voor de medewerker.

Artikel delen