Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Adviezen Coronavirus

Op deze pagina houdt WiZZ voor haar leden de highlights bij van de adviezen betreffende het coronavirus.  Dit is een combinatie van algemene en branchespecifieke communicatie. Informatie over het virus en wat je als werkgever kunt doen, is te vinden op de websites van het RIVM en VNO-NCW.


Kijk voor actuele informatie daarom altijd op deze pagina's, aangezien deze frequenter worden geupdate dan de website van WiZZ.
Deze pagina is 6 juli voor het laatst geüpdate.

Branchespecifieke informatie

Betalingsproblemen door coronavirus? - Pensioenfonds Recreatie

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor veel bedrijven. Daarom hebben we tijdelijk ons incassobeleid aangepast om u te helpen. De aanpassingen gelden tot 1 juni 2020.

Heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan mag u de premiebetaling tijdelijk uitstellen. U ontvangt wel herinneringen en aanmaningen, maar ook dan hoeft u nog niet te betalen. Betaalt u via een automatische incasso dan geldt dit uiteraard ook voor u. U moet daarvoor het bedrag zelf binnen 56 dagen storneren. We brengen tot 1 juni geen nieuwe incassokosten en rente in rekening. Uiteraard kunt u de premienota’s wel betalen als dat wél lukt. U mag de premienota’s ook gedeeltelijk betalen, mail dan naar werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl.

Voor 1 juni bekijken we hoe de situatie ervoor staat en informeren we u verder. Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u per mail (werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl) contact met ons op te nemen.

Dit beleid geldt ook voor de werkgevers die zijn aangesloten bij Sociaal Fonds KIKK Recreatie.

Mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties - WiZZ

Op dit moment zijn de zwembaden gesloten vanwege het coronavirus. We volgen nauwlettend de persconferenties en officiële berichtgeving vanuit de overheid. Graaglichten we een aantal arbeidsrechtelijke situaties toe, waar u wellicht tegenaan loopt.

Medewerker in quarantaine
Als een werknemer (vermoedelijk) besmet is en in quarantaine moet blijven, dan heeft hij recht op doorbetaling van loon. Als hij daarbij ook daadwerkelijk ziek is gaat het om ziekteuren. Als de medewerker niet ziek is dan kan er in overleg altijd gekeken worden of er mogelijkheden zijn om bv thuis te werken (bv bij thuis-quarantaine).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), deze is ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
Lees meer op de website van de KVK

Update coronavirus en activiteiten - KNZB

Naar aanleiding van de maatregelen van de Brabantse veiligheidsregio's en het advies van NOC*NSF, heeft de KNZB besloten al haar wedstrijden en activiteiten in Noord-Brabant tot en met maandag 16 maart niet door te laten gaan. De KNZB heeft specifieke maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen.

Klik hier om verder te lezen.

Algemene informatie vanuit de overheid

Kabinet zet pakket noodmaatregelen in - Rijksoverheid

Het kabinet heeft 17 maart jl. besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Met dit pakket wil de overheid onze banen en inkomens beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Klik hier om meer te lezen
Klik hier voor de verschillende regelingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) - KvK

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt
mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een
deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van
minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is
voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet
hebben verloren door de coronacrisis.

Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot
en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Lees meer op de website van de KVK

WAB: coulanceperiode verlengd - KvK

In het kader van de coronacrisis verlengt de Belastingdienst de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.

Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals in supermarkten en de zorg, aldus de Belastingdienst.

Gebruik de WAB-checklist voor werkgevers

Samen Sterk is het motto van WiZZ!

© 2000 - 2024 | Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen