Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Veelgestelde vragen

WiZZ en de cao Zwembaden bestaat nog niet zo heel lang. Sommige zwembaden en zwemscholen hebben vragen rondom het lidmaatschap en/of de cao Zwembaden. 

Naar aanleiding van de bij ons binnen gekomen vragen hebben we daarom een overzicht samengesteld. Zit jouw vraag er niet tussen? Mail of bel ons gerust.

Waarom is de WiZZ opgericht?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Zwembaden en zwemscholen vielen onder de CAO Recreatie en waren aangesloten bij RECRON die de CAO afsloot. De verschillen tussen enerzijds recreatie en anderzijds zwembaden en zwemscholen bleken echter zo groot dat een eigen CAO Zwembaden en zwemscholen nodig was. WiZZ is opgericht om de CAO Zwembaden en zwemscholen als werkgeverspartij af te sluiten en ook op andere terreinen de specifieke belangen van werkgevers in zwembaden en zwemscholen te behartigen.

Wat is het verschil tussen WiZZ en RECRON?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ behartigt de specifieke belangen van werkgevers in zwembaden en zwemscholen. Dat doet WiZZ op een moderne en eigentijdse wijze, lean&mean, niet met een eigen werkorganisatie, bureau en kantoor, maar als een netwerkorganisatie die projectmatig werkt met professionele ondersteuning.

Wie mogen er lid worden van de WiZZ?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

WiZZ is van en voor werkgevers in zwembaden en zwemscholen. Alle particuliere zwembaden en particuliere zwemscholen kunnen lid worden van WiZZ. De mate waarin werkgevers lid worden van WiZZ bepaalt de slagkracht van WiZZ: Samen sterk is het motto van WiZZ!

Hoeveel contributie betaal ik bij jullie?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

De kosten van WiZZ worden gefinancierd uit de contributie van de leden. WiZZ heeft gekozen voor een contributiesystematiek die sterk lijkt op de systematiek die veel leden bij RECRON gewend waren. De hoogte van de contributie is gebaseerd op de grootte van de onderneming, dit betekent dus dat het bij een lagere loonsom ook gunstig is om lid te worden.

WiZZ heeft ervoor gekozen om de hoogte van de contributie circa 10% lager vast te stellen dan wat veel leden in het verleden gewend waren. Dat kan alleen door de uitgaven te beperken tot de kosten van de noodzakelijke taken en activiteiten. Die worden elk jaar samen met de leden vastgesteld in het Jaarprogramma. WiZZ beperkt de kosten ook door te kiezen voor een projectmatige aanpak, zonder een duur bureau dat allerlei diensten en activiteiten, gevraagd en ongevraagd, aanbiedt.

Download het contributie-overzicht

Hoe is het loon opgebouwd binnen de cao Zwembaden & Zwemscholen?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

We hebben een functiehandboek met daarin verschillende niveaus. Per functie (niveau) hoort een salarisschaal. De vakvolwassen leeftijd bedraagt 18 jaar. Onder vakvolwassen wordt verstaan de werknemer die over een voor de uit te oefenen functie relevant diploma beschikt of over 1976 uur aantoonbare ervaring beschikt. Medewerkers tot 18 jaar worden minimaal op basis van het wettelijk minimum jeugdloon beloond. Medewerkers van 18 jaar en ouder worden beloond op basis van de salarisschaal die bij de functie behoort. Omdat de vakvolwassen leeftijd een paar jaar geleden is verlaagd, gelden rekengrondslagen. Als de werknemer nog niet aan de definitie van vakvolwassen voldoet, dan mag hij wel in de jeugdschalen worden ingedeeld. Die gelden tot 21 jaar.

Dien ik als werkgever de cao te volgen?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

De werkingssfeer van de CAO bepaalt welke werkgevers de CAO Zwembaden en Zwemscholen moeten naleven. Als WiZZ representatief wordt (als 60% van de werknemers die onder de CAO vallen in dienst zijn van leden van WiZZ) zal de CAO door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard worden, zodat deze op alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen van toepassing is, ook op werkgevers die geen lid van WiZZ zijn.

Welke mogelijkheden biedt de cao voor onderwerpen zoals Duurzame Inzetbaarheid?

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

De cao kent een regeling voor verlofsparen / duurzame inzetbaarheid. Was geregeld in artikel 13 en 24. In de nieuwe cao wordt dat samengevoegd in 1 artikel.

Verder is in de sociale agenda afgesproken om te kijken wat er nog geregeld kan worden. Met de nieuwe cao komt de mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot voor een jaarurenmodel. Het idee daarachter is dat er betere afstemming werk-prive kan plaatsvinden.

© 2000 - 2024 | Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen