WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Onderzoek naar stand van zaken roestvast staal (RVS) in zwembaden

03 maart 2017

Enige tijd geleden heeft RECRON haar leden geïnformeerd over de wijziging van het Bouwbesluit in verband met RVS in zwembaden. Inmiddels heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten te onderzoeken in hoeverre de sector opvolging heeft gegeven aan het gewijzigde Bouwbesluit, dit op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer.  

Het Ministerie heeft opdracht gegeven aan Arcadis om de situatie in beeld te brengen. Arcadis zal zeer binnenkort een aantal zwembaden benaderen om mee te werken aan dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een internetenquête onder alle overdekte zwembaden. Vervolgens zal er bij een aantal zwembaden een locatiebezoek plaatsvinden om de resultaten van de enquête te kunnen valideren.

Los van het onderzoek kan het bevoegd gezag (gemeente of Regionale Uitvoeringsdienst) vanaf 1 januari inzage vragen in het inspectierapport van de zwembaden om te controleren of er voldaan is aan de uitvoering van artikel 5.12 van de regeling wijziging Bouwbesluit 2012.

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar een eerder bericht van RECRON d.d. 12 oktober 2016.

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)