Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Maatregelen in verband met corona uitgevoerd door WiZZ

1 juli 2020

Op basis van de uitkomsten van de eerste enquête van WiZZ onder haar leden, waaruit bleek dat de omzet over de periode van maart tot en met juni fors met 86% was gedaald en een negatief bedrijfsresultaat werd verwacht van ruim 16 miljoen euro, is WiZZ het gesprek aangegaan met de vakbonden. Door WiZZ is aangegeven dat de lasten van de coronacrisis nu grotendeels zijn komen te liggen bij de werkgevers. In dat kader zijn een zestal voorstellen gedaan op basis van de huidige cao zoals onder meer het verschuiven van de loonsverhoging van 2% per 1 juli 2020 naar 31 december 2020, gedurende de sluiting geen nieuw verlof op te bouwen en opgebouwde plusuren te laten vervallen. De vakbondsbestuurders hebben actief mee gedacht. Helaas heeft de achterban van de vakbonden tegen gestemd. De sence of urgency viel bij de vakbonden helaas weg toen de zwembaden weer open gingen.

Aan de vakbonden is meegedeeld dat de zwemlessen inderdaad weer zijn opgestart, dat de doelgroepen echter op slechts 10 tot 20% van hun capaciteit zitten en het recreatieve zwemmen ook niet tot nauwelijks is opgestart. Dat het effect van de corona nog steeds erg groot is voor de zwembadbranche. Uit de eigen organisaties is duidelijk gebleken dat werknemers wel bereid zijn om mee te werken. Dit is tegenstrijdig met de 65% van de achterban van de vakbonden. WiZZ gaat daarom opnieuw het gesprek aan met de vakbonden om te bewerkstelligen of zij bereid zijn na te denken over aanpassingen van de cao.

WiZZ heeft in maart compensatieverzoeken ingediend bij VSG, VNG en het kabinet. Bij de VSG is voorgesteld om de huur kwijt te schelden. De gemeenten hebben hieraan de verplichting gekoppeld om de huur aan de verenigingen kwijt te schelden. Dit is goed voor de verenigingen maar biedt dit niet veel soelaas aan de bedrijven.

Tevens is bij de belastingdienst een collectief verzoek ingediend namens de zwembadbranche voor uitstel van betaling van belastingen voor een jaar. Het verzoek is afgewezen omdat er geen openstaande aanslagen zijn. Eerst moet op tijd aangifte zijn gedaan door ondernemers en daarna kan pas uitstel worden verleend. Alleen ondernemers kunnen uitstel van belastingen aanvragen. Een werkgeversorganisatie kan niet collectief een verzoek daartoe indienen.

WiZZ houdt de leden op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

© 2000 - 2024 | Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen