Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Spring jij in het diepe?

Op deze pagina staan vacatures voor onze vereniging of partners. Klik op onderstaande titel om de volledige vacature te zien.

Heb je vragen? Mail of bel ons gerust.

Projectleider Nationaal Plan Zwemveiligheid

WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Vanuit de rol die de WIZZ heeft gespeeld in het tot stand komen van het Nationaal Plan Zwemveiligheid zijn wij op zoek naar een betrokken projectleider voor de thema's Veiligheid in Zwembaden en Kwaliteit van Zwembadpersoneel/kader.

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid is een uitvoeringsplan dat tot doelstelling heeft om de inwoners van Nederland zwemveiliger te worden, zwemomgevingen veiliger te maken en inwoners van Nederland zich bewust te laten zijn van de risico’s op verdrinking.

Voor de projectleidersrol willen we de leden van de WIZZ vragen om hier kandidaten uit hun eigen organisatie voor aan te dragen. Er is een vergoeding voor de werkzaamheden beschikbaar.

Wordt dit jouw rol?

In deze rol ben je projectleider van de twee thema’s waar de WIZZ kartrekker voor is. Je bent een bevlogen zwembadprofessional die de vaardigheid bezit om de verbinding en samenwerking  te organiseren tussen de verschillende belanghebbenden en samenwerkingspartners in dit project om de benoemde doelen te realiseren. Je initieert overleggen en zorgt voor goede verslaglegging en stimuleert deelnemers om met nieuwe inzichten te komen. Tevens rapporteert je de voortgang aan de algemeen projectleider van het Nationaal Plan Zwemveiligheid en aan jouw contactpersoon van de WIZZ.

Herken jij je in deze punten?

  • In het bezit van praktijkervaring (bv als manager van een zwembad) en weet vanuit die rol ook wat er speelt in de zwembrache rondom deze twee thema’s.
  • Gemiddeld 8 uur per week beschikbaar.
  • Goede mondelingen- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
  • (Bij voorkeur) ervaring als procesbegeleider van groepen mensen.
  • Een goed netwerk in de zwembranche.
  • Uiteraard een passie voor zwemmen en zwemveiligheid.

Enthousiast?

Reacties kunnen voor 29 januari worden gestuurd naar Evert Jan Siderius (bestuurslid WIZZ en NRZ):
e.j.siderius@sportbedrijf-drachten.nl

Profiellid Examenraad

We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de ‘Examenraad opleiding Allround zwembadmedewerker & opleiding Zwembadtechniek’ binnen de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Na benoeming door het bestuur ben je Profiellid van de Examenraad voor 3 jaar. Na deze 3 jaar kan je aftreden of herbenoemd worden. 

Wat ga je doen?

Je draagt met de onafhankelijk voorzitter en andere leden zorg voor het adequaat functioneren van de Examenraad, die als opdracht van het bestuur heeft om samen met het examenbureau te zorgen voor kwaliteitsborging bij de examens binnen de beroepsopleidingen. De Examenraad zorgt zo onder meer voor de bewaking van kwaliteit bij examens van cursisten/studenten en voor de kwaliteit van de aangesloten opleidingsinstituten. Het Examenreglement is bij examens leidend en de Examenraad kan op basis van ontwikkelingen ook voorstellen doen voor aanpassing van de examinering en kwaliteitscriteria richting het bestuur van de NRZ. 

Welke taken kan je verwachten?

•    Uitvoering geven aan het statuut van de Examenraad
•    Het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen (3 keer per jaar) met de zorg voor constructieve overlegsituaties en besluitvorming (soms ook tussentijds via e-mail) 
•    Het actief inbrengen van standpunten en ervaringen vanuit de praktijk bij (commerciële) zwembaden en zwemscholen ten aanzien van opleidingen 
•    Het waar mogelijk informeren van zwembaden en zwemscholen over de structuur van de beroepsopleiding en het belang van een landelijk uniforme kwaliteitsstandaard voor zwembadmedewerkers actief uitdragen
•    Toezien op het functioneren van het examenbureau in de uitvoering van kwaliteitsborging en genomen besluiten. 

Wat verwachten we van jou?

Het is wenselijk dat het lid ervaring heeft in een leidinggevende functie bij een zwembad of zwemschool en daar een actieve rol had bij de werving/ begeleiding/ scholing van medewerkers. Dat dat hij/zij zodoende ervaring heeft in de samenwerking met zowel particuliere opleidingsinstituten als mbo-instellingen. Verder heeft het de voorkeur dat de persoon het perspectief van de cao zwembaden (in relatie tot opleidingseisen kent) en oog heeft voor het perspectief van zowel individuele zwemscholen als de grotere exploitatiemaatschappijen en ketens. Tegelijk is het wenselijk dat het beoogde lid momenteel niet zelf actief betrokken is in het opleiden (bijv. als docent) of betrokken is bij een specifiek opleidingsinstituut. 

Wat kunnen wij je bieden

We bieden een maatschappelijk relevante functie vanuit de overtuiging dat de beroepsopleidingen van de Nationale Raad Zwemveiligheid cruciaal zijn voor de kwaliteit en veiligheid van het zwemaanbod in de Nederlandse zwembaden. De zwembadbranche is een interessante en dynamische sector. Het adequaat functioneren van de Examenraad is daar belangrijk bij. De leden en voorzitter wordt actief ondersteund vanuit de medewerkers van de Nationale Raad Zwemveiligheid. De functie is een onbezoldigde functie. Wel is er een reiskostenvergoedig beschikbaar. 

Enthousiast?

Reacties kunnen voor 29 januari worden gestuurd naar Evert Jan Siderius (bestuurslid WIZZ en NRZ):
e.j.siderius@sportbedrijf-drachten.nl

Contact secretariaat

T 0183-646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ via

 

© 2017 iZZ | Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)