WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen
WiZZ Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen

Wie bestuurt WiZZ

Het bestuur van WiZZ bestaat bij de oprichting uit de volgende personen:

  • Teun van Etten, voorzitter

  • Erwin van Iersel, secretaris

  • Bruno Giebels, penningmeester

  • Bert Lavrijsen, lid

  • Alex Walter, lid

De samenstelling, wijze van benoemen, taken en bevoegdheden en besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten van WiZZ. 

Contact Secretariaat

T 0183 - 646 696
E info@wzz.nl

Volg WiZZ Via

 

© 2017 iZZ | Vereniging Werkgevers inn Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)