Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

Hoofdlijnen uit de nieuwe pensioenregeling

Vanaf 2025 verandert de pensioenregeling. Wat kun je verwachten?

21-11-2023

Vanaf 2025 ondergaat de pensioenregeling onder de cao zwembaden en zwemscholen veranderingen. Ontdek de toekomst van het pensioen met het Transitieplan voor de wet toekomst pensioenen (wtp). 

Werknemers die vallen onder de cao recreatie en de cao zwembaden en zwemscholen nemen  momenteel vanaf 21 jaar deel aan Pensioenfonds Recreatie, maar vanaf 1 januari 2024 wordt deze leeftijd vervroegd naar 18 jaar. Vanaf 2025 zal de pensioenregeling nog meer veranderen. Het Transitieplan voor de wet toekomst pensioenen (wtp) werpt een licht op de komende veranderingen. Dit plan is een leidraad voor de pensioenregeling vanaf 2025 en richt zich op belangrijke zaken zoals ambitie, compensatie en vermogensverdeling. Onlangs is het gelukt om met sociale partners over de laatste punten over de nieuwe pensioenregeling en de overgang daarnaartoe afspraken te maken en daarmee is het transitieplan vastgesteld. Hieronder delen we de hoofdlijnen uit het transitieplan en welke invloed dit heeft.

Wat blijft hetzelfde?
Het nieuwe pensioenstelsel behoudt veel van de bestaande regels. Het pensioen wordt nog steeds opgebouwd via de werkgever en ook ontvang je pensioen zolang je leeft. Naast het pensioen krijgt de werknemer later AOW vanuit de overheid. Bij overlijden krijgt de partner een pensioen. Ook dit geldt als je overlijdt voordat je met pensioen bent. Verder blijft de werknemer pensioen opbouwen als diegene arbeidsongeschikt raakt. 

De hoofdlijnen uit het transitieplan
Naast de regels uit het pensioenstel die blijven bestaan, verandert er ook veel. Het transitieplan introduceert belangrijke veranderingen van dit pensioenstelsel. In het transitieplan zijn de volledige details te vinden, maar hieronder volgen de belangrijkste kenmerken van de nieuwe pensioenregeling:

 • Per 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd vervroegd van 21 jaar naar 18 jaar.

De rest van onderstaande punten veranderen per 1 januari 2025.

 • Werkgevers en werknemers in zwembaden en zwemscholen moeten verplicht meedoen.
 • De nieuwe pensioenregeling is een solidaire premieregeling. Dit betekent dat iedereen samen bijdraagt aan het pensioen, zodat het eerlijk en gelijk wordt verdeeld.
 • De pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin de 67e verjaardag valt.
 • Het pensioengevend inkomen is het bedrag waarover je pensioen opbouwt. Dit bedrag is je afgesproken basisloon plus vakantiegeld, vermenigvuldigd met het aantal uren dat een fulltime werknemer volgens de cao per jaar werkt.
 • Het pensioengevend inkomen is het loon volgens de Wet financiering sociale verzekering (Wfsv), maar is maximaal €66.956 in 2023. Dit bedrag wordt bepaald zonder rekening te houden met de waarde van een ter beschikking gestelde auto.
 • De pensioengrondslag is het bedrag waarover je pensioen opbouwt. Het is je pensioengevend salaris, maar dan verminderd met een bepaald vast bedrag (de franchise).
 • De beschikbare premie is 21,8% van het bedrag waarover je pensioen opbouwt in 2023. De franchise, een vast bedrag van 13.033 in 2023, wordt in principe elk jaar aangepast aan de stijging van het brutominimumloon op 1 januari.
 • Voor deelnemers met een partner is de standaardverhouding tussen het levenslang ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden na pensionering 100:70.
 • Het levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering bedraagt 10% van het pensioengevend salaris.
 • De risicodekking voor het partnerpensioen wordt na ontslag gedurende 6 maanden voorgezet.
 • Het wezenpensioen bij overlijden vóór pensionering bedraagt 5% van het pensioengevend salaris.
 • Bij arbeidsongeschiktheid wordt de deelneming premievrij voortgezet. De premie bedraagt 1,4% van de pensioengrondslag.
 • De uitkeringen van het levenslang ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden na pensionering zijn variabel en kennen geen vaste stijging of daling. Dit geldt tevens voor het levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering en het tijdelijk wezenpensioen vóór pensionering.
 • Het pensioenfonds heeft een extra regeling (de 9+ regeling). Dit is een regeling voor mensen die meer verdienen dat het maximumsalaris waarover in de basisregeling pensioen wordt opgebouwd.

Wil je meer weten over de aankomende veranderingen van het pensioenstelsel? Alle details zijn te vinden in het transitieplan voor de wet toekomst pensioenen. Bekijk het transitieplan hier.

Artikel delen